PRAVILA PRIVATNOSTI

Cjevomont d.o.o. je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati na sljedeću službenu e-mail adresu: cjevomont@cjevomont.hr, na tel. 044/680-114, ili na adresu tvrtke Poslovna zona 1 kbr. 13, Kutina.

Cjevomont d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke putem ove web stranice, osim podataka koji se upisuju u Kontakt obrazac, uz potvrdu davanja privole.

Podaci koji se na taj način prikupe neće biti predmetom obrade, služe samo u svrhu ostvarivanja kontakta, a podaci se nakon kontakta brišu.

Ova web stranica ne sadrži poveznice na druge stranice.

Cjevomont d.o.o. prikuplja osobne podatke zaposlenika za potrebe kadrovske evidencije, obračuna plaće, evidencije radnog vremena, zaštite na radu i zaštite imovine.

Cjevomont d.o.o. će čuvati osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu podataka  i privola.

Podaci neće biti korišteni u druge svrhe osim one za koje su prikupljeni, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, neće biti prenešeni u treće zemlje, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu ovlaštene njima raspolagati može biti omogućena samo uz pisanu suglasnost ili privolu.

Cjevomont d.o.o. Vas obaviještava da u skladu sa Odredbom o zaštiti osobnih podataka, imate pravo zatražiti pristup, te dobiti uvid u obradu Vaših osobnih podataka. Možete zatražiti ispravljanje ili brisanje Vaših osobnih podataka,prigovoriti daljnjoj obradi, ili zatražiti kopiju Vaših osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Uvid  o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podatka možete zatražiti od Službenika za zaštitu osobnih podataka tvrtke Cjevomont d.o.o., a rok za dostavu traženog je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte.

Sukladno Odredbi o zaštiti podataka također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ako smatrate da se Vašim osobnim podacima ne postupa na propisane načine.

Zaštita Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Cjevomont d.o.o. je postavio fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bi zaštitili podatke.

Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe tvrtke, koje su potpisale Izjavu o povjerljivosti.

Cjevomont d.o.o. zadržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem službenog e-maila: cjevomont@cjevomont.hr ,na tel. 044/680-114, ili na adresu tvrtke Poslovna zona 1 kbr. 13, Kutina.

Datum stupanja na snagu: 25.05.2018. god.